แผนการสอนรำวงมาตรฐาน(ต่อ)

posted on 06 Mar 2012 11:28 by natasin-rochana

                                                                 เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 

                                                ดวงจันทร์ขวัญฟ้า                       ชื่นชีวาขวัญพี่

                                     จันทร์ประจำราตรี                                  แต่ขวัญพี่ประจำใจ

                                     ที่เทิดทูนคือชาติ                                     เอกราชอธิปไตย

                                     ถนอมแนบสนิทใน                                  คือขวัญใจพี่เอย

โน้ตเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าโดยนายชุมพล  ปัญจะ                      

- - - -

- ซ - ซ

- - - ม

- - ร ซ

- - - ม

- - ร ซ

- - - ม

- - ร ท

- - - -

- - - ซ

- - ร ซ

- ล – ท

- - - ล

- - ซ ม

- - - ร

- ม - ซ

- - - -

- - - ม

- ซ - ล

- ซ - ม

- - - ม

- - ซ

- - ซ ล

- - ซ ซ

- - ท รํ

- - ท ท

- - ล ซ

- ล - -

- ท - รํ

- ท - ล

- ซ - ม

- ร - ซ

 

ความหมายของเนื้อเพลง 

             บนท้องฟ้าที่มีดวงจันทร์ ชายก็มีหญิงในดวงใจ พระจันทร์ประจำเวลากลางคืนเช่นเดียวกับ น้องที่เป็นขวัญของพี่  สิ่งที่เทิดทูนคือเอกราชของชาติ เช่นเดียวกับความรักที่มีต่อน้อง ซึ่งเป็นขวัญใจของพี่   

                                                                 เพลงยอดชายใจหาญ                                                        

                                          โอ้ยอดชายใจหาญ                            ขอสมานไมตรี

                              น้องขอร่วมชีวี                                              กอบกรณีย์กิจชาติ

                              แม้สุดยากลำเค็ญ                                          ไม่ขอเว้นเดินตาม

                              น้องจักสู้พยายาม                                          ทำเต็มความสามารถ    

    

โน้ตเพลงยอดชายใจหาญ โดยนายชุมพล  ปัญจะ 

- - - ร

- ท - ร

- - - -

- ม - ซ

- - - รํ

- - ท รํ

- - - -

- ท ล ท

- - - -

รํ ท ล ซ

- ม ล ซ

- ม - ร

- ท - ร

- ม - ซ

- - - ม

- - ร ท

- - - -

- - - ซ

- ร - ม

- ซ - ล

- - - ล

- - - ล

- รํ - รํ

- ท - ล

- - - รํ

- รํ - ซ

- - ล ท

- ท - -

- - - ล

- ล - ล

- ซ - ม

- ร - ท

 

ความหมายของเนื้อเพลง 

            ชายผู้กล้าหาญ น้องขอสมานมิตร  และร่วมชีวิตเพื่อประกอบกิจเพื่อชาติ   แม้จะยากเข็ญเพียงใด น้องก็จะสู้เต็มความสามารถ

                                                                     เพลงบูชานักรบ 

                                         น้องรักรักบูชาพี่                              ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ

                               เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ                                    สมศักดิ์ชาตินักรบ

                               น้องรักรักบูชาพี่                                        ที่มานะที่มานะอดทน

                               หนักแสนหนักพี่ผจญ                                 เกียรติพี่ขจรจบ

                               น้องรักรักบูชาพี่                                        ที่ขยันที่ขยันกิจการ

                               บากบั่นสร้างหลักฐาน                                ทำทุกด้านทำทุกด้านครันครบ

                               น้องรักรักบูชาพี่                                         ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต

                               เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ                                      ชาติยงอยู่ยงอยู่คู่พิภพ

 

โน้ตเพลงบูชานักรบ โดยนายชุมพล   ปัญจะ                                                                                     

- - - -

- ซ - ซ

- ซ - ม

- ร - ท

- - - -

- ร ท ร

- ร ท ร

- ม - ซ

- - - ท

-รํ - ซ

- - - ล

- - - ท

- - - ล

- ซ - ม

- - - ร

- ม - ซ

- - - -

- ซ - ซ

- ซ - ม

- ร - ท

- - - -

- ร ซ ม

- ร ม ซ

- ร - ม

- - - ท

- รํ - ซ

- - - ซ

- - ล ท

- - - ล

- - ซ ม

- ร - ล

- - ซ ม

- - - -

- ซ - ซ

- ซ – ม

- ร - ท

- - - -

- ซ ล ท

- ซ ล ท

- ร - ม

- - - ท

- - - ท

- ท - -

- ร - ม

- - - ท

- - ร ซ

- ท ร ซ

- ล - ท

- - - -

 - ซ - ซ

- ซ – ม

- ร - ท

- - - -

- ร ม ท

- ร ม ท

- ร ม ซ

- - - ซ

- - ล ท

- - ซ ล

- - ซ ท

- - - ล

- - ซ ม

- ซ - ม

- ซ ล ดํ

 

ความหมายของเนื้อเพลง

            น้องรักพี่ เพราะพี่มีความกล้าหาญ เป็นนักสู้ นักรบ  น้องรักพี่ เพราะพี่อดทนแม้งานหนักก็พร้อมที่จะผจญ  น้องรักพี่  เพราะพี่ขยันบากบั่นทำงานทุกอย่าง  น้องรักบูชาพี่ เพราะพี่รักชาติ ที่ยอมพลีอุทิศเพื่อชาติ

ท่ารำ

            รำวงมาตรฐาน ๑O  เพลงมีลีลาท่ารำที่กำหนดไว้เป็นแบบแผนนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน  ไว้แล้วโดยหม่อมต่วน ( ศุภลักษณ์ ) ภัทรนาวิก ครูมัลลี   คงประภัศร์  และครูลมุล  ยมะคุปต์   ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำโดยนำท่ารำจากเพลงแม่บทมีชื่อท่ารำ มากำหนดท่ารำในแต่ละเพลง ตามตารางดังนี้

 ตารางที่ ๑๔  แสดงท่ารำของรำวงมาตรฐานทั้ง ๑O  เพลง

เพลงที่

ชื่อเพลง

ท่ารำ

เพลงงามแสงเดือน

สอดสร้อยมาลา

เพลงชาวไทย

ชักแป้งผัดหน้า

เพลงรำซิมารำ

รำส่าย

เพลงคืนเดือนหงาย

สอดสร้อยมาลาแปลง

เพลงดอกไม้ของชาติ

รำยั่ว

เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

แขกเต้าเข้ารังและผาลาเพียงไหล่

เพลงหญิงไทยใจงาม

พรหมสี่หน้าและยูงฟ้อนหาง

เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

ช้างประสานงาและจันทร์ทรงกลด

เพลงที่

ชื่อเพลง

ท่ารำ

เพลงยอดชายใจชาญ

หญิง ขัดจางนาง

ชาย จันทร์ทรงกลด

๑O

เพลงบูชานักรบ

หญิง ชะนีร่ายไม้  ชายจ่อเพลิงกาฬ

หญิง ล่อแก้ว         ชาย ขอแก้ว

 โอกาสที่ใช้แสดง

            รำวงมาตรฐานใช้แสดง ร้องและรำในงานมงคลทั่วไป

            ๓.  ขั้นสรุปและทบทวน

                        ให้นักเรียนร่วมกันสรุปและทบทวนท่ารำ รำวงมาตรฐานทั้ง ๑O  เพลง

            ๔.  ขั้นวัดผล

                        ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับความเป็นมา ลักษณะและรูปแบบการแสดง การแต่งกาย  เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงรำวงมาตรฐาน แล้วร้องและรำวงมาตรฐาน

edit @ 11 Mar 2012 19:20:32 by rochana

Comment

Comment:

Tweet