การเคลื่อนไหวท่าทางตามแบบนาฏศิลป์ไทย 

           การเคลื่อนไหวท่าทางตามแบบนาฏศิลป์ไทย คือ การเคลื่อนไหวท่าทางเลียนแบบท่าทางธรรมชาติเพื่อบ่งบอกความหมาย  ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบนี้จะใช้ท่าทางบ่งบอกหรือสื่อความหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ต้องการบอกความหมายว่าเรียกหรือปฏิเสธก็จะใช้ท่าทางธรรมชาติแสดงออกมา  ในที่นี้จะขอกล่าวถึงท่าทางที่ใช้สื่อความหมายในด้านต่างๆ  ดังนี้

           ๑.  ท่าทางที่ใช้แทนคำพูด 

การเรียกและการปฏิเสธเป็นท่าทางที่ใช้แทนคำพูดที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทย มีหลักฐานและวิธีการปฏิบัติดังนี้

                     ๑.๑) ท่าเรียก  ให้ยกมือขึ้นในลักษณะตั้งวงด้านข้าง แล้วหักข้อมือลง ปาดมือ  กรีดนิ้ว เข้าหาตัว

                                                                      

 

 

 

 

                                                                  ภาพที่  ๒๓  เรียก

                      ๑.๒) ท่าปฏิเสธ  ให้ใช้มือใดมือหนึ่งตั้งขึ้นแล้วหันฝ่ามืออก  สั่นข้อมือเล็กน้อย

 

 

 

 

 

                                                                   ภาพที่  ๒๔  ปฏิเสธ 

           ๒.  ท่าทางที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกภายใน 

            การเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก  เป็นการเคลื่อนไหวท่าทางตามแบบนาฏศิลป์ไทยที่เลียนแบบท่าทางธรรมชาติ  ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบนี้จะใช้ท่าทางบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกด้วยสีหน้าท่าทางให้สมจริงตามบทบาทของตัวละครก็ได้ 

           การแสดงอารมณ์และความรู้สึก  เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกที่มีลีลาท่าทางเฉพาะ เช่น บอกอารมณ์รัก  โกรธ  ดีใจ  ร้องไห้ เป็นต้น  ซึ่งในแต่ละท่าทางจะมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

                      ๒.๑)  ท่ารัก  ปฏิบัติโดยการประสานลำแขน  ใช้ฝ่ามือทั้ง  ๒  ข้างวางทาบลงบริเวณฐานไหล่  หรือบริเวณอก

 

 

 

 

 

                                                                       ภาพที่  ๒๕  รัก

                      ๒.๒)  ท่าโกรธ  ปฏิบัติโดยการตั้งข้อมือขึ้น  ใช้นิ้วฟาดตวัดลงแล้วเก็บนิ้วชี้งอเข้าหาฝ่ามือ  หรือใช้ฝ่ามือซ้ายถูบริเวณคางใต้ใบหูซ้าย  ถูไปถูมาแล้วกระชากลง

 

 

 

 

 

                                                                      ภาพที่  ๒๖  โกรธ 

                      ๒.๓)  ท่าดีใจ  ปฏิบัติโดยใช้มือซ้ายกรีดนิ้วแล้วจีบมาไว้ระดับปาก

 

 

 

 

 

 

                                                                      ภาพที่ ๒๗ ดีใจ   

                      ๒.๔)  ท่าร้องไห้  ปฏิบัติโดยใช้มือซ้ายแตะที่หน้าผาก มือขวาจีบที่ชายพก  ก้มหน้าพร้อมกับสะดุ้งตัวเล็กน้อย  เหมือนกำลังสะอึกสะอื้น  จากนั้นใช้นิ้วชี้แตะที่ตาทั้ง  ๒  ข้าง

 

 

 

 

 

                                                                 ภาพที่  ๒๘  ร้องไห้ 

edit @ 11 Mar 2012 18:53:36 by rochana

edit @ 22 Mar 2012 19:13:11 by rochana

Comment

Comment:

Tweet

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile big smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#6 By (118.172.244.166|118.172.244.166) on 2015-08-06 21:47

#5 By (171.5.0.163|171.5.0.163) on 2014-08-17 18:06

embarrassed question tongue cry angry smile confused smile double wink wink surprised smile sad smile big smile

#4 By (1.1.209.85|1.1.209.85) on 2014-01-29 17:11

surprised smile question angry smile

#3 By kamin (1.1.209.85|1.1.209.85) on 2014-01-29 17:11

พอใจท่าทาง
cry

#2 By natthtida (125.25.248.224|125.25.248.224) on 2014-01-21 08:51

cry รักนะ

#1 By momay-ein@hotmail.co.th (103.7.57.18|192.168.99.50, 203.172.201.82) on 2012-12-27 10:32